•  

SVENSKA AML-GRUPPEN


Vid välbesökt möte i Malmö den 4/10 2006 - i samband med SFHs fortbildningsdagar - bildades den Svenska AML-gruppen. I och med gruppens bildande upplöstes den fyr-regionala AML-gruppen samt den s.k. ”AML-vårdprogramsgruppen”.

VERKSAMHET

Svenska AML-gruppen bildades oktober 2006 och är öppen för alla AML-intresserade kliniker, diagnostiker och prekliniker. Gruppen har tre huvuduppgifter: att uppdatera nationella riktlinjer för AML (den senaste versionen blev klar i maj 2014), att utveckla/förvalta AML-registret (delregister i Blodcancerregistret) tillsammans med Regionala Cancercentra och att underlätta och driva nationella prekliniska/kliniska studier. Gruppen har också initierat ett samarbete med den s k HOVON-gruppen, med syfte att underlätta för svenska centra att delta i internationella, prövarinitierade, kliniska studier.

 

AML-kvalitetsregistret startade 1997. Registrets täckningsgrad har från första början varit mycket hög. AML-registret är numera ett delregister i Blodcancerregistret. Registerhållare och huvudansvarig för AML-registrets rapporter är Gunnar Juliusson. 

ORGANISATION


AML-gruppen håller ett öppet möte av utbildnings- och diskussionskaraktär en gång årligen. 2007 valdes en styrgrupp representerande samtliga sjukvårdsregioner. Den har även mandat att tillsätta små arbetsgrupper av ”kunniga eldsjälar” för att jobba med särskilda frågor. I styrgruppen ingår två representanter för respektive sex sjukvårdsregioner samt en representant för APL-arbetsgruppen.

 
Här kan du ta del av gruppens stadgar

Svenska AML-gruppens stadgar

 

NÄRMAST KOMMANDE MÖTEN

Styrgruppens telefonmöte, 11 november 2020, kl 16

Svenska AML-gruppens årliga möte, Sigtunastiftelsen 21-22 januari 2021

 

 

  

AKTUELLT

AML-gruppens årliga möte 21-22 januari 2021

Svenska AML-gruppens årliga möte hålls 21-22 januari 2021 och välkomnar kliniker och forskare inom AML-området. Se program: Annual meeting 2021 För information om anmälan etc, kontakta Bertil...

Läs mer här!

Svenska AML-gruppens årliga möte i ny form!

Svenska AML-gruppens årliga möte hålls i en ny form 23-24 januari 2020, d v s i form av ett tvådagarsmöte, med preklinisk tyngdpunkt 23/1 och klinisk dito 24/1, se program! Man kan anmäla sig t...

Läs mer här!

Ansök om uttag från Akutleukemibiobanken

Även 2018 finns möjlighet att ansöka om uttag av forskningsprover från Nationella biobanken för akut leukemi, läs mer....

Läs mer här!

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.