•  

SVENSKA AML-GRUPPEN


Vid välbesökt möte i Malmö den 4/10 2006 - i samband med SFHs fortbildningsdagar - bildades den Svenska AML-gruppen. I och med gruppens bildande upplöstes den fyr-regionala AML-gruppen samt den s.k. ”AML-vårdprogramsgruppen”.

VERKSAMHET

Svenska AML-gruppen bildades oktober 2006 och är öppen för alla AML-intresserade kliniker, diagnostiker och prekliniker. Gruppen har tre huvuduppgifter: att uppdatera nationella riktlinjer för AML (den senaste versionen blev klar i maj 2014), att utveckla/förvalta AML-registret (delregister i Blodcancerregistret) tillsammans med Regionala Cancercentra och att underlätta och driva nationella prekliniska/kliniska studier. Gruppen har också initierat ett samarbete med den s k HOVON-gruppen, med syfte att underlätta för svenska centra att delta i internationella, prövarinitierade, kliniska studier.

 

AML-kvalitetsregistret startade 1997. Registrets täckningsgrad har från första början varit mycket hög. AML-registret är numera ett delregister i Blodcancerregistret. Registerhållare och huvudansvarig för AML-registrets rapporter är Gunnar Juliusson. 

ORGANISATION


AML-gruppen håller ett öppet möte av utbildnings- och diskussionskaraktär en gång årligen. 2007 valdes en styrgrupp representerande samtliga sjukvårdsregioner. Den har även mandat att tillsätta små arbetsgrupper av ”kunniga eldsjälar” för att jobba med särskilda frågor. I styrgruppen ingår två representanter för respektive sex sjukvårdsregioner samt en representant för APL-arbetsgruppen.

 
Här kan du ta del av gruppens stadgar

Svenska AML-gruppens stadgar

 

NÄRMAST KOMMANDE MÖTEN

Svenska AML-gruppens årliga möte , 20-21 januari 2022 - helt digitalt möte via ZOOM.

 

 

 

  

AKTUELLT

Svenskt och nordiskt AML-möte!

INVITATION TO THE NORDIC AND SWEDISH AML MEETINGS, JANUARY 20-21, 2022  Program_AML_meeting_2022   We regret to inform you that due to the deteriorating COVID-19 situation with the current wave be...

Läs mer här!

AML-mötet 2022

Svenska AML-gruppens årliga möte äger rum 20-21 januari 2022, på Sigtunastiftelsen. Den nybildade Nordiska AML-gruppen har bjudits in att svara för torsdagens program medan fredagens program, som...

Läs mer här!

Årsmöte 2021 - ny ordförande och sekreterare

Fredagen den 22 januari höll styrgruppen i  Svenska AML-gruppen årsmöte. Vladimir Lazarevic, Lund, och Anna Eriksson, Uppsala, valdes enhälligt till gruppens nya ordförande respektive sekreter...

Läs mer här!

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.