•  

SVENSKA AML-GRUPPEN


Vid välbesökt möte i Malmö den 4/10 2006 - i samband med SFHs fortbildningsdagar - bildades den Svenska AML-gruppen. I och med gruppens bildande upplöstes den fyr-regionala AML-gruppen samt den s.k. ”AML-vårdprogramsgruppen”.

VERKSAMHET

Svenska AML-gruppen bildades oktober 2006 och är öppen för alla AML-intresserade kliniker, diagnostiker och prekliniker. Gruppen har tre huvuduppgifter: att uppdatera nationella riktlinjer för AML (den senaste versionen blev klar i maj 2014), att utveckla/förvalta AML-registret (delregister i Blodcancerregistret) tillsammans med Regionala Cancercentra och att underlätta och driva nationella prekliniska/kliniska studier. Gruppen har också initierat ett samarbete med den s k HOVON-gruppen, med syfte att underlätta för svenska centra att delta i internationella, prövarinitierade, kliniska studier.

 

AML-kvalitetsregistret startade 1997. Registrets täckningsgrad har från första början varit mycket hög. AML-registret är numera ett delregister i Blodcancerregistret. Registerhållare och huvudansvarig för AML-registrets rapporter är Gunnar Juliusson. 

ORGANISATION


AML-gruppen håller ett öppet möte av utbildnings- och diskussionskaraktär en gång årligen. 2007 valdes en styrgrupp representerande samtliga sjukvårdsregioner. Den har även mandat att tillsätta små arbetsgrupper av ”kunniga eldsjälar” för att jobba med särskilda frågor. I styrgruppen ingår två representanter för respektive sex sjukvårdsregioner samt en representant för APL-arbetsgruppen.

 
Här kan du ta del av gruppens stadgar

Svenska AML-gruppens stadgar

 

NÄRMAST KOMMANDE MÖTEN

Styrgruppens telefonmöte, onsdag 4 september 2019 kl 16

 

  

AKTUELLT

Ansök om uttag från Akutleukemibiobanken

Även 2018 finns möjlighet att ansöka om uttag av forskningsprover från Nationella biobanken för akut leukemi, läs mer....

Läs mer här!

Protokoll från årsmötet

Ta del av protokollet årsmötet 25 januari 2018. Årsmötesprotokoll 180125...

Läs mer här!

Ärftlig AML - ta del av presentationer!

Vid Svenska AML-gruppens årliga möte 180125 föreläste Jude Fitzgibbons, London, och Panagiotis Baliakas, Uppsala, över erftlig AML. Här kan du ta derl av deras presentationer! Familial leukemia_...

Läs mer här!

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.