•  

SVENSKA AML-GRUPPEN


Vid välbesökt möte i Malmö den 4/10 2006 - i samband med SFHs fortbildningsdagar - bildades den Svenska AML-gruppen. I och med gruppens bildande upplöstes den fyr-regionala AML-gruppen samt den s.k. ”AML-vårdprogramsgruppen”.

VERKSAMHET

Svenska AML-gruppen bildades oktober 2006 och är öppen för alla AML-intresserade kliniker, diagnostiker och prekliniker. Gruppen har tre huvuduppgifter: att uppdatera nationella riktlinjer för AML (den senaste versionen blev klar i maj 2014), att utveckla/förvalta AML-registret (delregister i Blodcancerregistret) tillsammans med Regionala Cancercentra och att underlätta och driva nationella prekliniska/kliniska studier. Gruppen har också initierat ett samarbete med den s k HOVON-gruppen, med syfte att underlätta för svenska centra att delta i internationella, prövarinitierade, kliniska studier.

 

AML-kvalitetsregistret startade 1997. Registrets täckningsgrad har från första början varit mycket hög. AML-registret är numera ett delregister i Blodcancerregistret. Registerhållare och huvudansvarig för AML-registrets rapporter är Gunnar Juliusson. 

ORGANISATION


AML-gruppen håller ett öppet möte av utbildnings- och diskussionskaraktär en gång årligen. 2007 valdes en styrgrupp representerande samtliga sjukvårdsregioner. Den har även mandat att tillsätta små arbetsgrupper av ”kunniga eldsjälar” för att jobba med särskilda frågor. I styrgruppen ingår två representanter för respektive sex sjukvårdsregioner samt en representant för APL-arbetsgruppen.

 
Här kan du ta del av gruppens stadgar

Svenska AML-gruppens stadgar

 

NÄRMAST KOMMANDE MÖTEN

Svenska AML-gruppens årliga möte , 20-21 januari 2022

Styrgruppens telefonmöte, onsdag 1 september, kl 16-17

 

 

  

AKTUELLT

AML-mötet 2022

Svenska AML-gruppens årliga möte äger rum 20-21 januari 2022, på Sigtunastiftelsen. Den nybildade Nordiska AML-gruppen har bjudits in att svara för torsdagens program medan fredagens program, som...

Läs mer här!

Årsmöte 2021 - ny ordförande och sekreterare

Fredagen den 22 januari höll styrgruppen i  Svenska AML-gruppen årsmöte. Vladimir Lazarevic, Lund, och Anna Eriksson, Uppsala, valdes enhälligt till gruppens nya ordförande respektive sekreter...

Läs mer här!

Svenska AML-mötet 2021

Svenska AML-mötet 21-22 januari 2021 hålls via ZOOM till följd av COVID19-pandemin. Det ursprungliga programmet har modifierats något:  Annual meeting Swedish AML group 2021 . Kliniker och for...

Läs mer här!

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.