•  

ARBETSGRUPP FÖR APL

Till leukemiregistret i Sverige har rapporterats 10-15 nya fall per år vilket utgör 3,5% av vuxen AML.

Incidensen av APL är högre i åldersgruppen < 40 år och i motsats till en del andra rapporter är incidensen i svenska leukemiregistret högre hos kvinnor, 63%. I samma ögonblick som APL-diagnosen misstänks på den morfologiska bilden, ska sjukdomen betraktas som ”medical emergency” som kräver omedelbar behandling. Omfattande riktlinjer som täcker alla aspekter av APL har tagits fram av arbetsgruppen och du kan ta del av dessa under fliken riktlinjer.


MEDLEMMAR I ARBETSGRUPPEN:

Vladimir Lazarevic 

Skånes Universitetssjukhus
vladimir.lazarevic@skane.se

Sören Lehmann (sammankallande)
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
soren.lehmann@ki.se

Lovisa Wennström
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
lovisa.wennstrom@vgregion.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.