Nyheter

2021-10-03 08:00:00

Svenska AML-gruppens årliga möte äger rum 20-21 januari 2022, på Sigtunastiftelsen. Den nybildade Nordiska AML-gruppen har bjudits in att svara för torsdagens program medan fredagens program, som tidigare år, vänder sig till i första hand svenska hematologer. Programmet beräknas vara klart inom kort.

2021-01-30 11:00:00

Fredagen den 22 januari höll styrgruppen i  Svenska AML-gruppen årsmöte. Vladimir Lazarevic, Lund, och Anna Eriksson, Uppsala, valdes enhälligt till gruppens nya ordförande respektive sekreterare. Avgående ordförande Martin Höglund, Uppsala, som ledde bildandet av gruppen 2006 och som varit dess ordförande sedan dess, tackades för sitt idoga och framgångsrika arbete.

2020-12-22 10:00:00

Svenska AML-mötet 21-22 januari 2021 hålls via ZOOM till följd av COVID19-pandemin. Det ursprungliga programmet har modifierats något:  Annual meeting Swedish AML group 2021 . Kliniker och forskare inom AML-området välkomnas - för ZOOM-länk, kontakta gruppens sekreterare Vladimir Lazarevic, vladimir.lazarevic@med.lu.se.

2020-10-05 09:00:00

Svenska AML-gruppens årliga möte hålls 21-22 januari 2021 och välkomnar kliniker och forskare inom AML-området. Se program: Annual meeting 2021

För information om anmälan etc, kontakta Bertil Uggla bertil.uggla@regionorebrolan.se

2019-09-27 16:00:00

Svenska AML-gruppens årliga möte hålls i en ny form 23-24 januari 2020, d v s i form av ett tvådagarsmöte, med preklinisk tyngdpunkt 23/1 och klinisk dito 24/1, se program! Man kan anmäla sig till den ena eller båda dagarna, deltagande inklusive måltider är fritt, men boende på Sigtunastiftelsen eller på annat sätt ordnas av deltagaren, utom för särskilt inbjudna. Anmälan görs till gruppens seklreterare Vladimr Lazarevic, vladimir.lazarevic@skane.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.