Nyheter

2017-07-29 14:00:00

Svenska AML-gruppen anordnar måndagen den 18 september 2017 ett arbetsmöte om MRD och NGS vid AML. Mötet, som stöds av anslag från Cancerfonden och hålls i Lund, samlar ett tjugotal personer, både kliniskt verksamma läkare och experter från laboratoriesidan, för att diskutera hur man nationellt går vidare inom dessa två högaktuella områden, se program. Överläkare Vladimir Lazarevic, Lund, är initiativtagare och värd för mötet.

2017-06-08 12:00:00

Efter en uppstartsperiod under 2011 och 2012 med regional insamling av akutleukemiprover startade den centraliserade nationella biobanken för akutleukemi 2013. Antalet prover börjar närma sig 1000 och vi öppnar nu för ansökningar om uttag ur biobanken. Nationell biobank

2017-05-04 17:00:00

Svenska AML-gruppens årliga möte äger rum torsdagen den 19 januari 2017, Arlanda hotellby, se program.

2017-05-03 17:00:00

En global AML-portal har lanserats av en grupp internationella experter, däribland Gunnar Juliusson, som här beskriver initiativet:

 

Vi har här glädjen att meddela att det nu finns en nätportal med bred och internationell aktuell information om AML. Gert Ossenkoppole har varit ordförande i arbetsgruppen, med Clara Bloomfield som biträdande, och jag fick äran att tillsammans med dem och 15 andra AML-intresserade doktorer delta i arbetet som påbörjades i början på 2015. Tanken är att på ett lättillgängligt sätt tillhandahålla nyheter om såväl biologi som terapi, och ge en översikt över basterapiprogram och pågående studier vid olika institutioner i världen, samt vara ett kontaktnät av expertis. Förhoppningen är att portalen ska vara verkligt global, och komplettering med centra från Sydamerika och Afrika pågår. Aktualiteten exemplifieras av referat från ASH, där portalen just nu lanseras. Fortlöpande uppdateringar med nya rön planeras, så det är värt att återkomma ofta. Initiativ och finansiering kommer från industrin efter kontakt med European Leukemia Net, men med en mycket tydlig vision om att inte vara produktorienterad marknadsföring, och olika sponsorer efterfrågas för balansens skull. En professionell mediabyrå ansvarar för upplägg, utformning och teknik, och ser ut att vid premiären ha lyckats väl. Tips och synpunkter för förbättringar tas tacksamt emot, då detta förstås är ämnat att vara en levande informationskälla till nytta för såväl kliniker som forskare med intresse för AML.

http://www.amlglobalportal.com/

2017-05-02 17:00:00

AML- och ALL-registren ingår just nu i ett pilotprojekt för att inom Blodcancerregistret (BCR) mäta patientupplevda data (Patient Reported Outcome Measures , PROM) och patientnöjdhet (Patient Reported Experience Measures, PREM). Bakgrunden är att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att registrering av PROM och PREM skall ingå i den satsning som görs på nationella kvalitetsregister. Läs mer

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.