Nyheter

2017-04-26 12:00:00

Svenska AML-gruppen har i samarbete med RCC utarbetat ett s k standardiserat vårdförlopp för AML. Syftet med standardiserade vårdförlopp, som nu, med dansk förebild, tas fram för flera cancerdiagnoser, är att cancerpatienter ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. Ett arbete för att implementera det standardiserade vårdförloppet har nu inletts i regioner och landsting.

2017-04-10 12:00:00

Enligt besked från NordMedica råder f n produktionsstopp för Amekrin hos ordinarie tillverkare i Storbritannien. Produktionen planeras återupptas i Tyskland i mars 2015. I väntan på detta kan licens (Läkemedelsverkat har godkänt generell licens i flera fall) sökas för fransktillverkat amsakrin, Amsalyo, med 2-3 veckors leveranstid. Information om detta har skickats ut från leverantören Nordmedica i september 2014. Det kan eventuellt fortfarande finnas Amekrin kvar på olika apotek i landet. Svenska AML- och ALL-grupperna har i brev uppmärksammat EHA på frågan och bett att man därifrån ska agera för att skynda på en långsiktig lösning.

Svenska AML-gruppen har diskuterat alternativ till amekrinbaserad terapi (ACE som svikt- och relapsterapi) för den händelse det uppstår en långvarig brist. FA-Ida anses generellt vara bästa alternativet (och används redan i många situationer som första handsval vid recidiv/refraktär sjukdom). FA-Ida kan ibland vara toxiskt och något bra alternativ vid hjärtsvikt finns egentligen inte. Doserna kan reduceras och infusionstiden för antracyklin förlängas i dessa fall. HAM är också ett alternativ, men uppfattas som lika toxiskt som FA-Ida.

2015-05-14 13:00:00

Svenska AML-gruppens årliga öppna möte äger denna gång rum på Arlanda Hotellby 9.30-16, (transfer går regelbundet och kostnadsfritt från flygplatsen).

Mötet börjar med årsmöte för svenska AML-gruppen 9.30-10.00, se dagordning nedan, därefter tar det vetenskapliga programmet vid med fokus på next generation sequencing med presentationer av såväl Lars Bullinger (Ulm) och Henrik Grönberg (KI), se program nedan.

ANNUAL MEETING OF THE SWEDISH AML GROUP 2015.pdf

KallelseAMLgrp-årsmöte15Jan2015.docx

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.