BRIST PÅ AMEKRIN

2017-04-10 12:00:00

Enligt besked från NordMedica råder f n produktionsstopp för Amekrin hos ordinarie tillverkare i Storbritannien. Produktionen planeras återupptas i Tyskland i mars 2015. I väntan på detta kan licens (Läkemedelsverkat har godkänt generell licens i flera fall) sökas för fransktillverkat amsakrin, Amsalyo, med 2-3 veckors leveranstid. Information om detta har skickats ut från leverantören Nordmedica i september 2014. Det kan eventuellt fortfarande finnas Amekrin kvar på olika apotek i landet. Svenska AML- och ALL-grupperna har i brev uppmärksammat EHA på frågan och bett att man därifrån ska agera för att skynda på en långsiktig lösning.

Svenska AML-gruppen har diskuterat alternativ till amekrinbaserad terapi (ACE som svikt- och relapsterapi) för den händelse det uppstår en långvarig brist. FA-Ida anses generellt vara bästa alternativet (och används redan i många situationer som första handsval vid recidiv/refraktär sjukdom). FA-Ida kan ibland vara toxiskt och något bra alternativ vid hjärtsvikt finns egentligen inte. Doserna kan reduceras och infusionstiden för antracyklin förlängas i dessa fall. HAM är också ett alternativ, men uppfattas som lika toxiskt som FA-Ida.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.