Nordisk AML-grupp bildad

2022-02-01 11:00:00

En nordisk AML-grupp har bildats. Deltagande länder är Sverige, Norge, Danmark och Finland med vardera 3 representanter i styrelsen. Även Island är inbjudet och kommer att ha observatörsstatus tillsvidare. Gruppen har valt Bjørn-Tore Gjertsen, Bergen, Norge till ordförande och Mika Kontro, Helsingfors, Finland till sekreterare. Gruppen har en Executive Board och tre utskott: Trial Working Group, Scientific Working Group vilka redan påbörjat arbetet och en Educational Working Group som nu håller på att sättas samman. Svenska representanter är Sören Lehmann, Uppsala (även ordförande i Scientific Working Group), Martin Jädersten, Stockholm och Vladimir Lazarevic, Lund. Gruppens mål är att bidra till att förbättra kliniskt omhändertagande inklusive diagnostik och behandling av AML samt stimulera till excellent AML-forskning inom de nordiska länderna. Samarbetet startar med den pan-nordiska studien LD‑VenEx som kommer att öppna under 2022, och som utforskar en lägre dos av venetoclax i kombination med azacitidin. Parallellt med den kliniska prövningen utförs innovativa translationella studier inklusive en bred s k drugscreening.

Den Nordiska AML-gruppen betonar att de ser mycket positivt på alla typer av förslag till nya initiativ rörande forskning och utbildning inom AML. SFHEMs medlemmar är välkomna att kontakta någon av oss i styrgruppen med eventuella förslag. Förutom regelbundna nordiska möten om så väl forskning som kliniska frågor har den Nordiska AML-gruppen som målsättning att organisera fysiska eller virtuella tema-specifika utbildningsmöten, siktande på en harmonisering av ST-curriculumet inom de nordiska länderna. Sådana tillfällen kommer att utannonseras i framtida nummer av OHE.

Ordförande i Svenska AML-gruppen

Vladimir Lazarevic, Lund

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.