STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP FÖR AML

2017-04-26 12:00:00

Svenska AML-gruppen har i samarbete med RCC utarbetat ett s k standardiserat vårdförlopp för AML. Syftet med standardiserade vårdförlopp, som nu, med dansk förebild, tas fram för flera cancerdiagnoser, är att cancerpatienter ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. Ett arbete för att implementera det standardiserade vårdförloppet har nu inletts i regioner och landsting.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.