•  

STUDIER AML-GRUPPEN

RICT-STUDIEN

Här undersöks värdet av allogen SCT med reducerad konditionering (RICT) jmf med standardkonsolidering med cytostatika hos patienter 50-69 år med intermediär-/högrisk-AML CR1. Huvudprövare är Mats Brune, Göteborg (mats.brune@medfak.gu.se), Protokoll m fl dokument finns nedan - CRF finns på http://www.nbmt.org/

Inklusionen avslutades sommaren 2016. Avslutande kontroll av data och monitorering pågår. Abstract, med >12 månaders uppföljning av sista inkluderade patient, planeras till ASH 2017.


 

PROM

AML- och ALL-registren ingår just nu i ett pilotprojekt för attinom Blodcancerregistret (BCR) mäta patientupplevda data (Patient Reported Outcome Measures , PROM) och patientnöjdhet (Patient Reported Experience Measures, PREM). Bakgrunden är att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att registrering av PROM och PREM skall ingå i den satsning som görs på nationella kvalitetsregister.


 

SWEAML12A

Svensk, prövarinitierad, randomiserad multicenterstudie av Azacitidine jämfört med sedvanlig konsolideringsbehandling vid AML hos patienter 65 år eller äldre som inte är aktuella för allogen stamcellstransplantation.

Studien har stängt inklusionen sedan januari 2015 pga svag rekrytering. Patienter som är inkluderade kommer att slutföra planerad behandling enligt protokollet.

För frågor vänligen kontakta Stefan Deneberg eller Per Bernell;

stefan.deneberg@ki.se

per.bernell@karolinska.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.