•  

Styrgruppen

 

NORRA REGIONEN

Anna Thunström Salzer
Cancercentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
E-post: anna.thunstrom@regionvasterbotten.se

 

Kristina Myhr-Eriksson
Kompetenscentrum Internmedicin och geriatrik
Hematologisektionen
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå
E-post: kristina.myhr-eriksson@norrbotten.se

 

 

MELLANSVENSKA REGIONEN

Anna Eriksson (sekreterare)                    
Sektionen för hematologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
E-post: anna.eriksson@medsci.uu.se

 

Martin Höglund 
VO hematologi, 50C
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
E-post: martin.hoglund@medsci.uu.se


Bertil Uggla (kassör)
Sektionen för hematologi
Medicinska kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
E-post: bertil.uggla@regionorebrolan.se

SYDÖSTRA REGIONEN

Petar Antunovic
Hematologiska Kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-post: petar.antunovic@regionostergotland.se

Petter Willner Hjelm
Hematologiska Kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-post:  Petter.Willner.Hjelm@regionostergotland.se

 

 

 

 


 

SÖDRA REGIONEN

Gunnar Juliusson
Verksamhetsområde Hematologi och kärl
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
E-post: gunnar.juliusson@med.lu.se

Vladimir Lazarevic (ordf)
Verksamhetsområde Hematologi och kärl 
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
E-post: vladimir.lazarevic@skane.se

VÄSTRA REGIONEN

Lovisa Wennström
Sektionen för hematologi och koagulation
Medicindivisionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
E-post: lovisa.wennstrom@vgregion.se

Lars Möllgård 
Sektionen för hematologi och koagulation
Medicindivisionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
E-post: lars.mollgard@vgregion.se

Gustav Orrsjö
Sektionen för hematologi och koagulation
Medicindivisionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
E-post: gustav.orrsjo@vgregion.se

STOCKHOLM-GOTLAND REGIONEN

Martin Jädersten
Hematologiskt Centrum
Karolinska-Solna
171 76 Stockholm
E-post: martin.jadersten@sll.se

Stefan Deneberg 
Hematologiskt Centrum
Karolinska-Huddinge
171 76 Stockholm
E-post: stefan.deneberg@ki.se


 

REPRESENTANT FÖR SVENSKA BMT-GRUPPEN

Jörg Cammenga
Verksamhetsområde Hematologi och kärl
Skånes Universitetssjukhus, Lund
22185 Lund
E-post: Jorg.Cammenga@med.lu.se

Stig Lenhoff
verksamhetsområde Hematologi och kärl
Skånes Universitetssjukhus, Lund
22185 Lund
E-post: stig.lenhoff@skane.se

REPRESENTANT FÖR APL- OCH BIOBANKSGRUPPERNA

Sören Lehmann 
Sektionen för hematologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
E-post: soren.lehmann@medsci.uu.se
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.